Tjänster

Expediering av recept

Vi expedierar recepten medan du väntar vid särskilda platser för receptexpediering.
Här kan du diskutera medicineringen i lugn och ro med farmaceuten och få information
om hur du använder dina mediciner på rätt sätt.

Egenvård

Receptfria mediciner kan användas vid lindriga och tillfälliga besvär. Om symptomen ändå inte lindras är det bäst att vända sig till läkare. Vi har förutom mediciner även kosttillskott samt preparat för hud- och sårvård, munhygien, tobaksavvänjning, djurvård osv. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt preparat och ger dig råd om rätt användning.

Läkemedelsavfall

Vi tar emot gamla och oanvända mediciner. Allt läkemedelsavfall som returneras till apoteket sänds vidare för att behandlas som farligt avfall.